Våra hundar

Saternus Vendela.

Wendy bor hos oss.

Double Dare Ursula

Irma, bor ute på foder.

Wildhjerta Catching Fire

Sonja, bor ute på foder.

Násti, vår vallhund, hjälper mig på gården med fåren.